School Students

महिंद्रा फायनान्स सक्षम शिष्यवृत्ती

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम / फायदे:-इयत्ता पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी – ५००० रुपयेइयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी – ८००० रुपयेइयत्ता अकरावी – बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी – १०,००० रुपयेपदवीच्या कोणत्याही वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी – १५००० रुपयेपोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या कोणत्याही वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी – २०००० रुपये ◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-महिंद्रा फायनान्सने CSR उपक्रमांतर्गत सक्षम शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे. ड्रायव्हर असणाऱ्या पालकांची […]

महिंद्रा फायनान्स सक्षम शिष्यवृत्ती Read More »

स्वच्छता सारथी फेलोशिप

◆ फेलोशिप रक्कम:-१) वर्ग अ मध्ये दरमहा रु. ५०० एक वर्षाच्या कालावधीसाठी २) वर्ग ब मध्ये दरमहा रु. १००० एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ३) वर्ग क मध्ये दरमहा रु. १००० एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – १९ मार्च २०२१ ◆ निकालाची तारीख: – १५ एप्रिल २०२१ ◆ फेलोशिप बद्दल:- “वेस्ट टू वेल्थ” मिशन

स्वच्छता सारथी फेलोशिप Read More »