School Students

स्वच्छता सारथी फेलोशिप

◆ फेलोशिप रक्कम:-१) वर्ग अ मध्ये दरमहा रु. ५०० एक वर्षाच्या कालावधीसाठी २) वर्ग ब मध्ये दरमहा रु. १००० एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ३) वर्ग क मध्ये दरमहा रु. १००० एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – १९ मार्च २०२१ ◆ निकालाची तारीख: – १५ एप्रिल २०२१ ◆ फेलोशिप बद्दल:- “वेस्ट टू वेल्थ” मिशन …

स्वच्छता सारथी फेलोशिप Read More »