under-graduate scholarships

NSDL for ITI Courses marathi

★ एनएसडीएल इ-गव्हर्नन्स शिष्यवृत्ती आयटीआय अभ्यासक्रमासाठी (२०२०-२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- ०७/०२/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ७५००/- रुपये (सात हजार पाचशे रुपये) ◆ पात्रता :-१) आयटीआय अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी व दहावीत किमान ३५% गुण प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीस अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. ◆ आवश्यक कागदपत्रे …

★ एनएसडीएल इ-गव्हर्नन्स शिष्यवृत्ती आयटीआय अभ्यासक्रमासाठी (२०२०-२१) ★ Read More »

NSDL for ITI Courses

★ NSDL e-Gov Scholarship For ITI Courses (2020-2021) ★

◆ Last Date :- 07/02/2021 ◆Scholarships Amount :-₹ 7500 ( ₹ Seven Thousand Five Hundred Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of ITI Course who secured a Minimum of 35% in Class 10 are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000. ◆ Document …

★ NSDL e-Gov Scholarship For ITI Courses (2020-2021) ★ Read More »

NSDL FOR MBBS marathi

★ एनएसडीएल ई गव्हर्नन्स शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख :- ०७/०२/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ३०,००० ( तीस हजार रुपये) ◆ पात्रता :-१) मेडिकल कोर्सेसच्या कुठल्याही उपशाखेत (एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस, बी.एच.एम.एस, बी.डी.एस) शिक्षण घेत असलेले व दहावी आणि बारावीत किमान ६०% टक्के प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त …

★ एनएसडीएल ई गव्हर्नन्स शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★ Read More »

NSDL FOR MBBS

★ NSDL e-Gov Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 07/02/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 30000 ( ₹ Thirty Thousand Only)◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of Medical courses ( M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.D.S. ) who secured a minimum of 60% in Class 10 & Class 12, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is …

★ NSDL e-Gov Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★ Read More »

NSDL Scholarship marathi

★ एनएसडीएल इ गव्हर्नन्स शिष्यवृत्ती BE, BTech कोर्सकरिता ★

◆ पात्रता निकष: –१) ज्या विद्यार्थ्यांनी दहावी आणि बारावी किंवा डिप्लोमामध्ये किमान ६०% गुण प्राप्त केले आहेत आणि BE किंवा BTech अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात प्रवेश घेतला आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत. २) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ५,००,०००/- पेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यास ही शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे. ◆ आवश्यक कागदपत्रे : –१) …

★ एनएसडीएल इ गव्हर्नन्स शिष्यवृत्ती BE, BTech कोर्सकरिता ★ Read More »

NSDL Scholarship

★ NSDL e-Gov Scholarship Scheme for students pursuing B.E/B.Tech (2020-2021) ★

◆ Last Date:-07/02/2021◆Scholarships Amount:-₹ 30000 ( ₹ Thirty Thousand Only)◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of B.E/B.Tech Course who secured a minimum of 60% in Class 10, Class 12, Diploma is eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000.◆ Document required:-1)Proof of Identity2)Proof Of Address3)10th, …

★ NSDL e-Gov Scholarship Scheme for students pursuing B.E/B.Tech (2020-2021) ★ Read More »

hg infra mbbs and other courses

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 40000 ( ₹ Forty Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of Medical courses ( M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.U.M.S. ) who secured a minimum of 50% in Class 10, Minimum of 50% in Class 12, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★ Read More »

hg infra mbbs and other courses

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख :- ३१/१/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ४०,००० ( चाळीस हजार रुपये) ◆ पात्रता :-१) मेडिकल कोर्सेसच्या कुठल्याही उपशाखेत (एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस, बी.एच.एम.एस, बी.यू.एम.एस) शिक्षण घेत असलेले व दहावी आणि बारावीत किमान ५०% टक्के प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त …

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★ Read More »

hg infra engineering limited

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Sc Nursing Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount :-₹ 20000 ( ₹ Twenty Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of B.Sc Nursing Course who secured Minimum 50% in Class 10, Minimum 50% in Class 12, are eligible for scholarship.2) Scholarship is available to student whose family income is less than 500000. ◆ …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Sc Nursing Courses (2020-2021)★ Read More »

hg infra scholarship

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Diploma, GNM Nursing, ANM Nursing Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 20000 ( ₹ Twenty Thousand Only)◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of Diploma courses who secured a minimum of 50% in Class 10, Minimum of 50% in Class 12, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000.3) …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Diploma, GNM Nursing, ANM Nursing Courses (2020-2021)★ Read More »

error: Content is protected !!