scholarship

hg infra mbbs and other courses

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 40000 ( ₹ Forty Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of Medical courses ( M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.U.M.S. ) who secured a minimum of 50% in Class 10, Minimum of 50% in Class 12, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★ Read More »

hg infra mbbs and other courses

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख :- ३१/१/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ४०,००० ( चाळीस हजार रुपये) ◆ पात्रता :-१) मेडिकल कोर्सेसच्या कुठल्याही उपशाखेत (एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस, बी.एच.एम.एस, बी.यू.एम.एस) शिक्षण घेत असलेले व दहावी आणि बारावीत किमान ५०% टक्के प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त …

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★ Read More »

hg infra B.Ed Course marathi

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती बी. एड कोर्सकरिता (२०२०-२०२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- ३१/१/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ३०,००० (तीस हजार रुपये) ◆ पात्रता :-१) बी. एड अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असणारे विद्यार्थी व दहावी, बारावी आणि पदवीला किमान ५०℅ गुण प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ५००००० (पाच लाखांपेक्षा) जास्त नसावे. …

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती बी. एड कोर्सकरिता (२०२०-२०२१) ★ Read More »

hg infra B.Ed Course

★HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Ed Course (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆ Scholarships Amount :-₹ 30000 ( ₹ Thirty Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of B.Ed Course who secured a minimum of 50% in Class 10, Class 12, and Graduation are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than …

★HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Ed Course (2020-2021)★ Read More »

saksham dun scholarship for LLB course marathi

★ सक्षम डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट शिष्यवृत्ती एल.एल.बी. कोर्सकरिता ★

◆ अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक :- २८ फेब्रुवारी २०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- २५,००० (पंचवीस हजार रुपये) ◆ पात्रता:-१) एल. एल.बी. कोर्सच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थीनी ज्यांनी इयत्ता १०वीत किमान ५०%, १२वी किंवा डिप्लोमामध्ये कमीतकमी ५०% गुण मिळवले आहेत. अशा विद्यार्थीनी या शिष्यवृत्तीकरिता अर्ज करण्यास पात्र आहेत.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थिनींचे वार्षिक …

★ सक्षम डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट शिष्यवृत्ती एल.एल.बी. कोर्सकरिता ★ Read More »

saksham dun scholarship for LLB course

★Saksham Dun and Bradstreet Scholarship For LLB Course ★

◆ Last Date :-28th February 2021 ◆Scholarships Amount :-25000 ( ₹ Twenty Five Thousand Only) ◆Eligibility Criteria:-1)Girl Students Admitted in any Year of LLB course who secured a Minimum 50% in Class 10, Class 12 or Diploma, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to a Girl student whose family income is less than …

★Saksham Dun and Bradstreet Scholarship For LLB Course ★ Read More »

hg infra engineering limited marathi

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती बीएससी नर्सिंग कोर्सकरिता ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – ३१ जानेवारी २०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – २०,०००/- (वीस हजार रुपये) ◆ पात्रता निकष: –१) ज्या विद्यार्थ्यांनी दहावी आणि बारावीमध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केले आहेत आणि बीएससी नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात प्रवेश घेतला आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ५,००,०००/- पेक्षा …

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती बीएससी नर्सिंग कोर्सकरिता ★ Read More »

hg infra engineering limited

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Sc Nursing Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount :-₹ 20000 ( ₹ Twenty Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of B.Sc Nursing Course who secured Minimum 50% in Class 10, Minimum 50% in Class 12, are eligible for scholarship.2) Scholarship is available to student whose family income is less than 500000. ◆ …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Sc Nursing Courses (2020-2021)★ Read More »

hg infra scholarship

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती डिप्लोमा, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग कोर्सेस करिता ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – ३१ जानेवारी २०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – २०,०००/- (वीस हजार रुपये) ◆ पात्रता निकष: –१) दहावी आणि बारावीमध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांनी डिप्लोमा, जीएनएम नर्सिंग किंवा एएनएम नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात प्रवेश घेतला आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न …

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती डिप्लोमा, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग कोर्सेस करिता ★ Read More »

hg infra scholarship

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Diploma, GNM Nursing, ANM Nursing Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 20000 ( ₹ Twenty Thousand Only)◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of Diploma courses who secured a minimum of 50% in Class 10, Minimum of 50% in Class 12, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000.3) …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Diploma, GNM Nursing, ANM Nursing Courses (2020-2021)★ Read More »

error: Content is protected !!