सँडविक शिष्यवृत्ती BE, BTech कोर्सकरिता

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – ३१ मार्च २०२१

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – ५०,०००/- (पन्नास हजार रुपये)

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल थोडक्यात:-
सदर शिष्यवृत्ती योजना ही जास्त फी मुळे उच्च शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थिनींना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी दिली जाते. अशा उच्चशिक्षित विद्यार्थिनींना करियरच्या विविध संधी उपलब्ध होऊ शकतील. तसेच या शिष्यवृत्तीसाठी सँडविक मटेरियल टेक्नॉलॉजीच्या कर्मचारी व त्यांच्या पाल्यांना यासाठी अर्ज करता येणार नाही.

◆ पात्रता निकष: –
१) ज्या विद्यार्थीनींनी बारावी किंवा डिप्लोमामध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केले आहेत आणि BE किंवा BTech अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात प्रवेश घेतला आहे अशा विद्यार्थीनी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.
२) ज्या विद्यार्थ्यांनींचे कौटुंबिक उत्पन्न १०,००,०००/- पेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थिनींना ही शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे.
३) ही शिष्यवृत्ती फक्त मुलींकरिता आहे.


◆ आवश्यक कागदपत्रे : –
१) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
३) 12 वी / ,डिप्लोमा मार्कशीट
४) द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील शैक्षणिक वर्षांची मार्कशीट
५) उत्पन्नाचा दाखला
६) विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक
७) चालू वर्षाची महाविद्यालयीन फी पावती / फी स्ट्रक्चर.

८) बोनाफाईड प्रमाणपत्र

◆ संपर्क तपशील: –
१) पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३.
२) दूरध्वनी – (०२२) ४०९०४४८४
३) फॅक्स – (०२२) २४९१५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाइट: – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

◆ टीप: – महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आणि गुजरात येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनींना प्राधान्य दिले जाईल

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *