★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★

hg infra mbbs and other courses

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख :- ३१/१/२०२१

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ४०,००० ( चाळीस हजार रुपये)

◆ पात्रता :-
१) मेडिकल कोर्सेसच्या कुठल्याही उपशाखेत (एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस, बी.एच.एम.एस, बी.यू.एम.एस) शिक्षण घेत असलेले व दहावी आणि बारावीत किमान ५०% टक्के प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.
२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
३) ए.एन.एम नर्सिंग, जी.एन.एम नर्सिंग या कोर्सेसला पूर्णवेळ प्रवेश घेतलेले विद्यार्थीही या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असतील.

◆ आवश्यक कागदपत्रे :-
१) ओळखपत्र पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
३) दहावी व बारावीचे गुणपत्रक
४) द्वितीय, तृतीय व चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे मागील शैक्षणिक वर्षाचे गुणपत्रक देणे आवश्यक आहे.
५) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
६) विद्यार्थ्यांचे बँकेचे पासबुक
७) प्रवेश निश्चित झाल्याचे प्रमाणपत्र (ॲडमिशन कन्फर्मेशन लेटर)
८) चालू शैक्षणिक वर्षाची कॉलेजची फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर – ट्युशन फी/ नॉन ट्युशन फी
९) बोनाफाईड सर्टिफिकेट

◆ संपर्काचा तपशील :-
पत्ता :- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई ( ४०००१३).

दूरध्वनी क्रमांक :- (०२२) ४०९०४४८४
फॅक्स :- (०२२) २४९१ ५२१७

इमेल :- vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाईट : https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *