scholarship blogs

care rating

★ केअर रेटिंग शिष्यवृत्ती- बॅचलर ऑफ डिझाईन अभ्यासक्रमा करिता (२०२०-२०२१)★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- ३१/०१/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ५०,००० (पन्नास हजार रुपये) ◆ पात्रता :-१) ज्या विद्यार्थ्यांनी बॅचलर ऑफ डिझाईन (B.Des) कोर्सच्या कोणत्याही वर्षाला प्रवेश घेतला असेल असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दहावी आणि बारावीमध्ये कमीत कमी ५०% गुण प्राप्त केलेलं असावेत.३) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या …

★ केअर रेटिंग शिष्यवृत्ती- बॅचलर ऑफ डिझाईन अभ्यासक्रमा करिता (२०२०-२०२१)★ Read More »

care rating scholarship image

★ CARE Ratings Scholarship Scheme for Bachelor of Design (2020-2021) ★

◆ Last Date:- 31/01/2021◆ Scholarships Amount:-₹ 50000 ( ₹ Fifty Thousand Only)◆ Eligibility Criteria:- 1) Students Admitted in any Year of B.Des.- Bachelor of Design (BDes) courses who secured a minimum of 50% in Class 10, Minimum of 50% in Class 12 are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is …

★ CARE Ratings Scholarship Scheme for Bachelor of Design (2020-2021) ★ Read More »

Saksham Dun and Bradstreet Scholarship

★Saksham Dun and Bradstreet Scholarship★

◆ Last Date :-28th February 2021 ◆Scholarships Amount :-10000 ( ₹ Ten Thousand Only) ◆Eligibility Criteria:- 1) Students Admitted in the First, Second, or Third Year of BBA/B.Com/B.Sc courses who secured a minimum of 50% in Class 10, Minimum of 50% in Class 12, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family …

★Saksham Dun and Bradstreet Scholarship★ Read More »