hg infra engineering limited scholarship

एचजी इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती
आयटीआय अभ्यासक्रमांसाठी

◆ शेवटची तारीख :- ३१ जानेवारी २०२३ ◆ शिष्यवृत्ती बद्दल :-ही शिष्यवृत्ती एचजी इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड कंपनीद्वारे कोणत्याही आयटीआय अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते. ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:-₹ 10000 (₹ दहा हजार फक्त) ◆ पात्रता निकष:-1) आयटीआय अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी ज्यांनी 10 वी मध्ये किमान 60% गुण मिळवले आहेत ते शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.2) ज्यांचे

एचजी इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती
आयटीआय अभ्यासक्रमांसाठी
Read More »

HG Infra Engineering Limited Scholarship
For Undergraduate courses

◆ Last Date :- 31 January 2023 ◆ Scholarships Amount :-₹ 10000 (Ten Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria :-1) Students Studying in any Year of Undergraduate courses who secured Minimum 60% in Class 12 are eligible for scholarship.2) Only students whose family income is less than 500000 are eligible for the scholarship. ◆ Document required

HG Infra Engineering Limited Scholarship
For Undergraduate courses
Read More »

HG INFRA ENGINEERING LIMITED SCHOLARSHIP FOR MEDICAL COURSES

◆ Last Date :- 31 January 2023 ◆Scholarships Amount:-₹ 40000 ( ₹ Forty Thousand Only) ◆ About Scholarship :-This Scholarship is provided by HG INFRA ENGINEERING LIMITED company for students studying in any Medical courses like M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.U.M.S. ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of Medical courses ( M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S.,

HG INFRA ENGINEERING LIMITED SCHOLARSHIP FOR MEDICAL COURSES Read More »

hg infra mbbs and other courses

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 40000 ( ₹ Forty Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of Medical courses ( M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.U.M.S. ) who secured a minimum of 50% in Class 10, Minimum of 50% in Class 12, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★ Read More »

hg infra mbbs and other courses

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख :- ३१/१/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ४०,००० ( चाळीस हजार रुपये) ◆ पात्रता :-१) मेडिकल कोर्सेसच्या कुठल्याही उपशाखेत (एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस, बी.एच.एम.एस, बी.यू.एम.एस) शिक्षण घेत असलेले व दहावी आणि बारावीत किमान ५०% टक्के प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★ Read More »

hg infra B.Ed Course marathi

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती बी. एड कोर्सकरिता (२०२०-२०२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- ३१/१/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ३०,००० (तीस हजार रुपये) ◆ पात्रता :-१) बी. एड अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असणारे विद्यार्थी व दहावी, बारावी आणि पदवीला किमान ५०℅ गुण प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ५००००० (पाच लाखांपेक्षा) जास्त नसावे.

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती बी. एड कोर्सकरिता (२०२०-२०२१) ★ Read More »

hg infra B.Ed Course

★HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Ed Course (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆ Scholarships Amount :-₹ 30000 ( ₹ Thirty Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of B.Ed Course who secured a minimum of 50% in Class 10, Class 12, and Graduation are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than

★HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Ed Course (2020-2021)★ Read More »

hg infra scholarship for B.E B.Tech Marathi

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती BE, BTech कोर्सकरिता ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – ३१ जानेवारी २०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – ५०,०००/- (पन्नास हजार रुपये) ◆ पात्रता निकष: –१) ज्या विद्यार्थ्यांनी दहावी आणि बारावी किंवा डिप्लोमामध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केले आहेत आणि BE किंवा BTech अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात प्रवेश घेतला आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती BE, BTech कोर्सकरिता ★ Read More »

hg infra scholarship for B.E B.Tech

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.E/B.Tech Course (2020-2021) ★

◆ Last Date:- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 50000 ( ₹ Fifty Thousand Only)◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of B.E/B.Tech Course who secured a minimum of 50% in Class 10, Class 12, Diploma is eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000.◆ Document required:-1)Proof of Identity2)Proof

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.E/B.Tech Course (2020-2021) ★ Read More »