★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती BE, BTech कोर्सकरिता ★

hg infra scholarship for B.E B.Tech Marathi

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – ३१ जानेवारी २०२१

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – ५०,०००/- (पन्नास हजार रुपये)

◆ पात्रता निकष: –
१) ज्या विद्यार्थ्यांनी दहावी आणि बारावी किंवा डिप्लोमामध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केले आहेत आणि BE किंवा BTech अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात प्रवेश घेतला आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.
२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ५,००,०००/- पेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यास ही शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे.


◆ आवश्यक कागदपत्रे : –
१) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
३) 10 वी, 12 वी,डिप्लोमा मार्कशीट
४) द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील शैक्षणिक वर्षांची मार्कशीट
५) उत्पन्नाचा दाखला
६) विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक
७) ॲडमिशन कन्फर्मेशन लेटर
८) चालू वर्षाची महाविद्यालयीन फी पावती / फी स्ट्रक्चर – (ट्युशन व नॉन-ट्यूशन)
९) बोनाफाईड प्रमाणपत्र

◆ संपर्क तपशील: –
१) पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परेल, मुंबई – 400 013.

२) दूरध्वनी – (022) 4090 4484

३) फॅक्स – (022) 2491 5217
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाइट: https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *