सक्षम शिष्यवृत्ती Saksham Scholarship

AICTE Saksham SCHOLARSHIP

 ●अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ३ ऑक्टोबर २०२२

● शिष्यवृत्तीची रक्कम: रु.५०,०००/- वार्षिक

● शिष्यवृत्तीकरता पात्र अभ्यासक्रम:- इंजीनियरिंग डिग्री किंवा डिप्लोमा

● पात्रता निकष:

१) ज्या अपंग विद्यार्थ्यांनी एआयसीटीई मान्यताप्राप्त महाविद्यालय किंवा विद्यापीठात अभियांत्रिकी पदवी कोर्सच्या प्रथम वर्षात किंवा डिप्लोमा करिता प्रथम वर्षात किंवा पदवी, डिप्लोमा अभ्यासक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षासाठी प्रवेश घेतला आहे असे अपंग विद्यार्थी सक्षम शिष्यवृत्ती अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

२) ४०% पेक्षा जास्त अपंगत्व असणारे विद्यार्थी सक्षम शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

३) सक्षम शिष्यवृत्तीकरिता अर्ज करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक 8 लाख रु. पेक्षा जास्त नसावे.

● आवश्यक कागदपत्रे :-

– SSC/10वी प्रमाणपत्र आणि गुणपत्रिकेची प्रत,

– HSC/12वी प्रमाणपत्र आणि गुणपत्रिकेची प्रत (पदवीकरीता  प्रवेश  घेतला असल्यास ).

– आयटीआय प्रमाणपत्र आणि गुणपत्रिकेची प्रत (डायरेक्ट  डिप्लोमाकरीता दुसऱ्या वर्षात  प्रवेश  घेतला असल्यास )

– डिप्लोमा मार्कशिटस प्रत (डायरेक्ट डीग्रीकरीता दुसऱ्या वर्षात  प्रवेश  घेतला असल्यास )

– अपंगत्वाचे  प्रमाणपत्र,

– बोनाफाईड सर्टिफिकेट  (Appendix-I).

– वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (Appendix-II).

– आधार कार्ड

◆ टीप:-

– जे विद्यार्थी  आधीपासून कोणत्याही  शिष्यवृत्तीचा  (केंद्र सरकार / राज्य सरकार / AICTE कडून दिल्या जाणाऱ्या ) फायदा घेत असतील तर  असे विद्यार्थी सक्षम शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.

● संपर्क तपशील: –

फोन – 01206619540

ईमेल- helpdesk@nsp.gov.in

● वेबसाइट: https://scholarships.gov.in/

● Download Information Brochure – https://drive.google.com/file/d/1wUiqSdHzFqv9ZqbkmeXDQ8MFEpi2v_Di/view?usp=drivesdk

● Download Frequently Asked Questions – https://drive.google.com/file/d/1vBsuF8P68kV-FuXXUV__aynnqe1mShDW/view?usp=drivesdk