जेके लक्ष्मी विद्या शिष्यवृत्ती

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-
जेके लक्ष्मी विद्या शिष्यवृत्ती गरीब आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या तरुण विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. जेके लक्ष्मी कंपनीचे कर्मचारी आणि त्यांची मुले जेके लक्ष्मी विद्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत. 5वी ते 12वी , ITI, डिप्लोमा, कोणताही अंडर-ग्रॅज्युएट कोर्स, कोणताही पोस्ट-ग्रॅज्युएट कोर्स / PG डिप्लोमा मध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम / फायदे:-
इयत्ता 5वी साठी, इयत्ता 6वी साठी, इयत्ता 7वी साठी, इयत्ता 8वी साठी – ₹ 5,000/-
इयत्ता 9वी साठी, इयत्ता 10वी साठी, 11वी साठी, 12वी साठी, ITI साठी – ₹ 10,000/-
डिप्लोमासाठी- ₹ 15,000/-
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी – ₹ 40,000/-
अंडर-ग्रॅज्युएट कोर्स / पीजी डिप्लोमा- ₹ 30,000/-

◆ शेवटची तारीख:- १५ सप्टेंबर २०२३

◆ पात्र अभ्यासक्रम:-
खाली नमूद केलेल्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत
अभ्यासक्रमाचे नाव:

  • कोणताही आयटीआय अभ्यासक्रम
  • कोणताही पोस्ट-ग्रॅज्युएट कोर्स / पीजी डिप्लोमा – जसे की एमए, एमकॉम, एमएससी, एम.टेक, एमसीए, एमएसडब्ल्यू
  • कोणताही अंडर-ग्रॅज्युएट कोर्स- जसे BA, BCA, BE/B.Tech, BSC, B.Com
    -कोणताही डिप्लोमा कोर्स –
  • इयत्ता 5 वी ते 12 वी

◆ पात्रता निकष:-
1) वर नमूद केलेल्या कोणत्याही अभ्यासक्रमात शिकणारे आणि गेल्या शैक्षणिक वर्षात (२०२२-२०२३) किमान ५०% गुण मिळवलेले विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ₹ ५,००,००० (पाच लाख) पेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

◆ आवश्यक कागदपत्रे:-
1) अर्जदाराचा फोटो
२) ओळखीचा पुरावा
3) पत्त्याचा पुरावा
4) कौटुंबिक उत्पन्नाचा पुरावा
5) विद्यार्थी बँक पासबुक
६) आजपर्यंतची सर्व मार्कशीट
7) चालू वर्षाच्या फीच्या पावत्या
8) शाळा कॉलेजचे ऍडमिशन लेटर किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र
9) मागील शैक्षणिक वर्षाची मार्कशीट
10) पॅन क्रमांक/ डोमिसाईल प्रमाणपत्र (उपलब्ध असल्यास)

◆ टीप:-
शिष्यवृत्तीसाठी गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी लिंक :-
इयत्ता 5 वी साठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/954_5.html
इयत्ता 6 वी साठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/955_6.html
इयत्ता 7 वी साठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/956_6.html
इयत्ता 8 वी साठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/957_6.html
इयत्ता 9वी साठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/958_5.html
इयत्ता 10वी साठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/959_6.html
इयत्ता 11वी & 12 वी साठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/960_6.html
For ITI – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/961_7.html
डिप्लोमासाठी- https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/962_5.html
पदवी अभ्यासक्रम – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/973_6.html
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/264/974_5.html

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – 022 4090 4484 फॅक्स – 022 2491 5217
ईमेल-
vidyasaarathi@proteantech.in
vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क व्यक्ती- धीरज लथ