★ एचजी इन्फ्रा अभियांत्रिकी मर्यादित शिष्यवृत्ती ★

hg marathi scholar

◆ अंतिम तारीख: – 31/01/2021

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – १०,०००/- (दहा हजार रुपये)

◆ पात्रता निकष: –
१) दहावीमध्ये किमान ५०%, बारावीमध्ये किमान ५०% प्राप्त केलेले कोणत्याही पदवी अभ्यासक्रमाच्या वर्षामध्ये शिकणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र आहेत.
२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ५,००,०००/- पेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे.

◆ कोर्स तपशील: – वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि नर्सिंगचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी वगळता कोणत्याही पदवी अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी.

◆ आवश्यक कागदपत्र: –
१) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
३) 10 वी, 12 वी / डिप्लोमा मार्कशीट
४) द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील शैक्षणिक मार्कशीट
५) मिळकत प्रमाणपत्र
६) विद्यार्थी बँक पासबुक
७) प्रवेश पुष्टी पत्र.
८) चालू वर्षाची महाविद्यालयीन फी पावती / फीची रचना – (ट्युशन व नॉन-ट्यूशन)
९) बोनाफाईड प्रमाणपत्र

◆ संपर्क तपशील: –
१) पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परेल, मुंबई – 400 013.

२) दूरध्वनी – (022) 4090 4484

३) फॅक्स – (022) 2491 5217
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाइट: –https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index?fbclid=IwAR3bI6flQi-f6bhCX8rEtr2RihWuVLMY3JiF2RMG6adVNeLGv7tJMu6QTDY

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *