Concord Biotech Limited Scholarship For Under-Graduate Courses

Concord Biotech Limited Scholarship
For Under-Graduate Courses

◆ Last Date :– 31 January 2023 ◆ Scholarships Amount :-₹ 10000 ( ₹ Ten Thousand Only) ◆ About Concord Biotech Scholarship:-Concord Biotech Ltd scholarship is given to support students belonging to economically weaker sections for the completion of their education. The objective of this Scholarship is to recognize, promote and financially assist them so […]

Concord Biotech Limited Scholarship
For Under-Graduate Courses
Read More »

कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड शिष्यवृत्ती
अंडर-ग्रॅज्युएट कोर्सेससाठी

◆ शेवटची तारीख :- ३१ जानेवारी २०२३ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :-₹ 10000 (दहा हजार फक्त) ◆ कॉनकॉर्ड बायोटेक शिष्यवृत्तीबद्दल:-कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड शिष्यवृत्ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी दिली जाते.. या शिष्यवृत्तीचा उद्देश त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक मदत करणे हा आहे जेणेकरून विद्यार्थी अंडर-ग्रॅज्युएट शिक्षण पूर्ण करू शकतील. ◆ पात्रता निकष:-1) अंडर-ग्रॅज्युएट

कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड शिष्यवृत्ती
अंडर-ग्रॅज्युएट कोर्सेससाठी
Read More »