हेल्पवन शिष्यवृत्ती

हेल्पवन शिष्यवृत्ती
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:– ₹ 19,000 ◆ शेवटची तारीख:- ३० नोव्हेंबर २०२२ ◆ पात्र अभ्यासक्रम:- कोणतेही पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ◆ पात्रता निकष:-1) कोणत्याही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे आणि पदवी परीक्षेत किमान 35% मिळवलेले विद्यार्थी हेल्पवन शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच हेल्पवन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात. ◆ आवश्यक कागदपत्रे …

हेल्पवन शिष्यवृत्ती
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी
Read More »

हेल्पवन शिष्यवृत्ती
अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेससाठी

◆ शेवटची तारीख:– ३० नोव्हेंबर २०२२ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:- ₹ 19,000 ◆ पात्र अभ्यासक्रम:- कोणताही पदवीपूर्व अभ्यासक्रम ◆ पात्रता निकष:-1) कोणत्याही अंडर ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे आणि 12वी, डिप्लोमा परीक्षेत किमान 35% गुण मिळवलेले विद्यार्थी हेल्पवन शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी AIA CSR फाउंडेशनच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज …

हेल्पवन शिष्यवृत्ती
अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेससाठी
Read More »