हेल्पवन शिष्यवृत्ती
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी

शिष्यवृत्तीची रक्कम:– ₹ 19,000

शेवटची तारीख:- ३० नोव्हेंबर २०२२

पात्र अभ्यासक्रम:- कोणतेही पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

पात्रता निकष:-
1) कोणत्याही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे आणि पदवी परीक्षेत किमान 35% मिळवलेले विद्यार्थी हेल्पवन शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच हेल्पवन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

आवश्यक कागदपत्रे :-
1) ओळखीचा पुरावा
२) प्रवेशाचा वर्तमान पुरावा – प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र
3) पत्त्याचा पुरावा
4) उत्पन्नाचा पुरावा
5) विद्यार्थी बँकेचे पासबुक / रद्द केलेला चेक
6) 10वी, 12वी / डिप्लोमा मार्कशीट
7) द्वितीय, तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी, मागील वर्षाच्या शैक्षणिक गुणपत्रिका
8) चालू वर्षाच्या फीच्या पावत्या
9) संकटाचा पुरावा – मृत्यू प्रमाणपत्र / वैद्यकीय अहवाल
10) अर्जदाराचा फोटो
11) इस्पितळात दाखल / मृत व्यक्तीशी संबंध असल्याचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र / रेशन कार्ड / शाळा प्रमाणपत्र)
12) ऐच्छिक दस्तऐवज
पॅन क्रमांक/निवास प्रमाणपत्र

अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/308/814_2.html

ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क – राजेश मिश्रा