पीएम यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप

PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (YASASVI)

◆ शेवटची तारीख:- २६ ऑगस्ट २०२२

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-

https://yet.nta.ac.in/schoolList/ या वेबसाईट वरती  केले  गेलेल्या टॉप स्कूलमध्ये इयत्ता 9 किंवा इयत्ता 11 मध्ये शिकणाऱ्या OBC, EBS आणि भटक्या आणि अर्ध-भटक्या जमाती विमुक्त जमाती (DNT) विद्यार्थ्यांना पीएम यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप दिली जाते. ही शिष्यवृत्ती भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे दिली जाते.

◆ पात्र अभ्यासक्रम:-

इयत्ता नववी, इयत्ता अकरावी

◆ पात्रता निकष:-

1) केवळ भारतीय नागरिक विद्यार्थी OBC किंवा EBC किंवा भटक्या आणि अर्ध-भटक्या जमाती विमुक्त जमाती (DNT) श्रेणीतील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती अर्जासाठी पात्र आहेत.

2) शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये इयत्ता 8 वी किंवा इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण झालेले आणि सध्या

( https://yet.nta.ac.in/schoolList/ ) वर नमूद केलेल्या उच्च श्रेणीच्या शाळांमध्ये इयत्ता 9 वी किंवा इयत्ता 11 वी मध्ये शिकणारे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

3) मुलगा आणि मुलगी दोघेही शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

◆ आवश्यक कागदपत्रे:-

1) स्कॅन केलेला फोटो आणि स्वाक्षरी

2) कॅटेगिरी प्रमाणपत्र

३) उत्पन्नाचा दाखला

4) PwD प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)

5) सरकारी ओळख तपशील जसे की आधार क्रमांक (शेवटचे 4 अंक)/पासपोर्ट क्रमांक/रेशन कार्ड क्रमांक/बँक खाते क्रमांक/पॅन क्रमांक/ शाळांद्वारे जारी केलेले इतर वैध सरकारी ओळखपत्र/ओळखपत्र इ.

◆ शिष्यवृत्ती प्रक्रिया :-

1 ऑनलाइन अर्ज

2 शिष्यवृत्ती परीक्षा

◆ टीप:-

– उच्च श्रेणीची शाळा सार्वजनिक (केंद्रीय/राज्य/स्थानिक संस्था) किंवा अनुदानित शाळा किंवा https://yet.nta.ac.in/schoolList/ वर नमूद केलेल्या खाजगी शाळा असू शकतात.

– सर्व स्त्रोतांकडून पालक/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.5 लाख पेक्षा जास्त नसावे.

– इयत्ता 9वी परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जन्म 01-04-2006 ते 31-03-2010 (दोन्ही दिवसांसह) दरम्यान झालेला असावा.

– इयत्ता 11वी परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जन्म 01-04-2004 ते 31-03-2008 (दोन्ही दिवसांसह) दरम्यान झालेला असावा.

https://yet.nta.ac.in/schoolList/ वर नमूद केलेल्या टॉप स्कूलमध्ये इयत्ता 9 आणि इयत्ता 11 मध्ये शिकणाऱ्या OBC, EBS आणि DNT उमेदवारांना पीएम यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप दिली जाते.

◆ शिष्यवृत्ती परीक्षेची पद्धत :- ऑनलाईन संगणक आधारित चाचणी (CBT)

◆ शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अभ्यासक्रम :-

इयत्ता 9वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 8वीचा NCERT अभ्यासक्रम आणि इयत्ता 11वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 10वीचा NCERT अभ्यासक्रम

◆ महत्वाच्या तारखा:-

ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : २६-०८-२०२२

शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी ऍडमिट कार्ड मिळण्याची मिळण्याची तारीख   : ०५-०९-२०२२

शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख: ११-०९-२०२२

◆ शिष्यवृत्तीकरिता पात्र शाळांची यादी तपासण्यासाठी (खालील लिंकवर क्लिक करा):-

https://yet.nta.ac.in/schoolList/

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी लिंक :-

https://yet.nta.ac.in/

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-

https://yet.nta.ac.in/c/register/

◆ सूचना आणि माहिती पुस्तिका डाउनलोड करण्याकरिता लिंक :-

इंग्रजी- https://drive.google.com/file/d/1Q-1t496GimcjlKkgRMzQz4r4fpOMV12_/view?usp=sharing

हिंदी- https://drive.google.com/file/d/1PzDlKZlTfzaDG_wemCfiGqPocop9V5XF/view?usp=sharing

◆ संपर्क तपशील:-

ईमेल पत्ता : yet@nta.ac.in

वेबसाइट – https://yet.nta.ac.in, https://socialjustice.gov.in

फोन ०११-६९२२७७००, ०११-४०७५९०००