महाराष्ट्र शासन इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय  परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

◆  महाराष्ट्र शासन इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय  परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती ◆

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम / फायदे:-

– शिक्षण फी

– निर्वाह भत्ता

– विद्यार्थ्यास परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आणि  अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर भारतात परत  येण्यासाठी  इकॉनोमी क्लासचा विमान प्रवासाचा खर्च

– वैयक्तिक आरोग्य विमा खर्च

◆ शेवटची तारीख:- २३ जून २०२२

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-

महाराष्ट्र शासनाच्या  विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग , विविध मागास प्रवर्ग  कल्याण विभागामार्फत  महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग , विविध मागास प्रवर्ग प्रवर्गातील ज्या गुणवंत विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर पदविका किंवा पदव्युत्तर पदवी किंवा पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी, THE (TIMES HIGHER EDUCATION- टाइम्स हायर एज्युकेशन) किंवा QS (QUACQUARELLI SYMONDS) रँकिंग  २००  च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये उच्च शिक्षणाकरिता प्रवेश घेतला असेल अशा विद्यार्थ्यांकरता महाराष्ट्र शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते.

◆ शिष्यवृत्ती कालावधी

पीएचडी- चार वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल तो

पदव्युत्तर पदवी – दोन वर्षे किंवा प्रत्यक्ष काय अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल तो

पदव्युत्तर पदविका – 1 वर्ष  किंवा  प्रत्यक्षा अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल तो

◆ शैक्षणिक पात्रता:-

१) परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 60 टक्के गुणांसह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.

२) पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 60 टक्के गुणांसह पदवीत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.

◆ पात्र अभ्यासक्रम:-

पदव्युत्तर पदविका,  पदव्युत्तर पदवी,  पीएचडी ( Post Graduation Diploma, Post Graduation and Phd ) आर्ट्स, कॉमर्स,  सायन्स,  मॅनेजमेंट,  लॉ अभ्यासक्रम,   इंजीनियरिंग,  आर्किटेक्चर आणि  फार्मसी या क्षेत्रांत

◆ पात्रता निकष:-

१) उमेदवार व उमेदवाराचे आई-वडील अथवा पालक भारताचे नागरिक तसेच महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी  असावेत.

२) शैक्षणिक वर्ष ( 2022-2023 ) मध्ये प्रवेश घेतलेल्या व प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे अध्यावत सन 2022 मधील THE (TIMES HIGHER EDUCATION- टाइम्स हायर एज्युकेशन) किंवा QS (QUACQUARELLI SYMONDS) रँकिंग  २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे.

३) उमेदवाराच्या पालकांचे / कुटुंबाचे व उमेदवार नोकरी करीत असल्यास त्याचे स्वतःचे उत्पन्न धरून सर्व मार्गांनी मिळणारे मागील वर्षातील  ( 2021-2022 मधील)  एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रुपये 8 लाखापेक्षा जास्त नसावे

४) दिनांक एक जुलै रोजी उमेदवाराचे वय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्ष आणि पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी 40 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

५) हि शिष्यवृत्ती फक्त महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग , विविध मागास प्रवर्ग वर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता आहे.

◆ आवश्यक कागदपत्रे:-

अर्जासोबत खालील कादगपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे. ही सर्व कागदपत्रे स्व स्वाक्षांकित (Sell Allested) असावीत. निवड झालेनंतर मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

१ विहीत नमुन्यातील अर्ज,

२ तहसिलदार पेक्षा कमी दर्जाचे नसेल अशा सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला मागील वर्षाचा उत्पन्नाचा

दाखला.

३ पालक व स्वतः विद्यार्थी नोकरी करीत असतील तर फॉर्म नंबर १६ किंवा आयकर निर्धारण प्रमाणपत्र, आयकर विवरणपत्र

४ पदवी / पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झालेयावतचा पुरावा (समद / गुणपत्रिका) 

५ परदेशातील THE / किंवा QS world Ranking २००च्या आत असलेल्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश मिळालेबाबतचे (unconditional offer letter) प्रवेश पत्र,

६ प्रवेश मिळाल्याचे परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे पत्र घ्यावे, ज्यामध्ये प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाची पूर्ण माहिती, शुल्क रचना ( डीटेल्ड फी स्ट्रक्चर, अभ्यासक्रम टप्पे, अभ्यासक्रमाचा कालावधी आणि मिळणारी शिष्यवृत्ती व इतर लाभावावत माहिती नमूद केलेले असावे (Prospectus).

७ संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यासाठी वर्ष निहाय आवश्यक असणा-या खर्चाचे अंदाजपत्रक ज्यामध्ये शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क राहण्याचा व भोजनाचा खर्च आरोग्य विमा खर्च, पुस्तके, स्टेशनरी प्रबंध लेखन, अभ्यास दौरा इत्यादी आवश्यक खर्चाचा तपशील असणारे अंदाजपत्रक शैक्षणिक संस्थेचे प्रमुखाने प्रमाणित केलेले असावे.

८ पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या संस्थेची अद्यावत THE / OS world Ranking List

९ महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र. ( डोमासाईल सर्टिफिकेट )

१० रेशनकार्ड / आधार कार्ड / मतदान ओळखपत्राची प्रत आणि घराचा पत्ता सिध्द करणेसाठी लाईट बील / टेलीफोन बील / स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये घराच्या कर भरलेवावतची पावती / प्रॉपर्टी कार्डचा उतारा या पैकी एक पुरावा.

११ पासपोर्टची प्रत,

१२ परदेशात शिक्षण घेणेसाठी ज्या उद्देशासाठी जायचे आहे या विषयावार इंग्रजी भाषेमध्ये २५० शब्दाचा नियंग

१३ GRE / TOFEL/IELTS / GMAT इत्यादी आवश्यक परिक्षा उत्तीर्ण असलेबाबतचा पुरावा.

१४ नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिका-याने दिलेले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र.

१५ दोन भारतीय नागरीकांचे जामीनपत्र.

१६ आवश्यक ते करारनामे, हमीपत्र व बंधपत्र (विहीत नमुन्यात)

१७ सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र.

◆ महत्वाचे

१) एका कुटुंबातील फक्त एका विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल.

२) एक्झिक्यूटिव्ह पदव्युत्तर पदवी किंवा एक्झिक्युटिव्ह पदव्युत्तर पदविका व अर्धवेळ अभ्यासक्रमांकरता प्रवेशित विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र असणार नाही.

३) या शिष्यवृत्तीकरिता अर्ज करताना यापूर्वी इतर कोणत्याही राज्य शासनाची अथवा केंद्र शासनाची परदेशी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांनी घेतलेली नसावे तसेच त्याने अन्य प्रशासन विभागाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज केलेला नसावा.

◆ अर्ज करण्याची पध्दत :-

ऑफलाईन

पुढे दिलेल्या लिंकवर दिलेला अर्ज डाउनलोड करून संपूर्ण भरलेला अर्ज कागदपत्रांसहित  “ महाराष्ट्र शासन, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,३ चर्च पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १” या पत्त्यावर पोस्टाने पाठवावा किंवा स्वतः पत्त्या वर जाऊन सबमिट करावा .

अर्ज डाउनलोड करण्याकरिता लिंक :        

https://drive.google.com/file/d/1LHzCB1mKEv_pXI0HtJ5mcEJ8az3-HyZ5/view?usp=sharing

◆ शिष्यवृत्ती माहिती पुस्तिका डाउनलोड करण्याकरिता लिंक:-

https://drive.google.com/file/d/1I8HBReRiw02cbQpbOSj_MEBzDOrp-TG9/view?usp=sharing

◆ संपर्क तपशील:-

पत्ता- महाराष्ट्र शासन, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,३ चर्च पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १

ईमेल-  dvjntobesbewpune@gmail.com

दूरध्वनीक्र. ०२० २६०५५१८५