★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती बी. एड कोर्सकरिता (२०२०-२०२१) ★

hg infra B.Ed Course marathi

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- ३१/१/२०२१

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ३०,००० (तीस हजार रुपये)

◆ पात्रता :-
१) बी. एड अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असणारे विद्यार्थी व दहावी, बारावी आणि पदवीला किमान ५०℅ गुण प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.
२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ५००००० (पाच लाखांपेक्षा) जास्त नसावे.

◆ आवश्यक कागदपत्रे :-
१) ओळखपत्र
२) पत्त्याचा पुरावा
३) दहावी, बारावी आणि पदवीचे गुणपत्रक
४) द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी मागील वर्षाचे गुणपत्रक देणे अनिवार्य आहे.
५) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
६) विद्यार्थ्याचे बँक पासबुक
७) प्रवेश निश्चित झाल्याचे पत्र (ॲडमिशन कान्फॉरमेशन लेटर)
८) चालू शैक्षणिक वर्षाची कॉलेजची फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर – ट्युशन फी/ नॉन ट्युशन फी
९) बोनाफाईड सर्टिफिकेट

◆ संपर्काचा तपशील :-
पत्ता :- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई ( ४०००१३).

दूरध्वनी क्रमांक :- (०२२) ४०९०४४८४
फॅक्स :- (०२२) २४९१ ५२१७

इमेल :- vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाईट :- https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *