Chhatrapati Rajaram Maharaj Sarathi Scholarship

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानवविकास संस्था (सारथी) संस्थेकडून इयत्ता नववी दहावी आणि अकरावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आणि nmms हि परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या परंतु शिष्यवृत्ती न मिळवू शकलेल्या विद्यार्थ्याना छत्रपती राजाराम महाराज सारथी हि शिष्यवृत्ती दिली जाते. ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम / फायदे:– शिक्षणासाठी आर्थिक मदत ◆ शेवटची तारीख:– ३० ऑगस्ट २०२३ […]

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती Read More »

Chhatrapati Rajaram Maharaj Sarathi Scholarship

◆ About Scholarship:-Chhatrapati Shahu Maharaj Institute of Research, Training and Human Development (SARATHI) provides Chhatrapati Rajaram Maharaj Sarathi Scholarship to students who are studying in Class 9th, 10th and 11th and who have passed the NMMS examination but have not been able to get the scholarship. ◆ Scholarship Amount / Benefits:- Financial assistance for education

Chhatrapati Rajaram Maharaj Sarathi Scholarship Read More »