स्टर्लिंग आणि विल्सन सोलर शिष्यवृत्ती 

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम / फायदे:-

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम – ₹ 40,000/-

पदवी अभ्यासक्रम – ₹ 30,000/-

ITI, डिप्लोमा, इयत्ता ली ते 12 वी इयत्ता – ₹ 10,000/-

◆ शेवटची तारीख:- 28/07/2022

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-

स्टर्लिंग आणि विल्सन सोलर स्कॉलरशिप हा स्टर्लिंग आणि विल्सन सोलर लिमिटेडचा प्रमुख शिष्यवृत्ती कार्यक्रम आहे. संपूर्ण भारतभरातील ज्या विदयार्थ्यांना अधिक शैक्षणिक शुल्कामुळे दर्जेदार उच्च शिक्षण घेणे शक्य नाही अशा विदयार्थ्यांनकरिता हा शिष्यवृत्ती सुरु करण्यात आली आहे. हा शिष्यवृत्ती कार्यक्रम त्यांना त्यांच्या आर्थिक अडचणींचा सामना करण्यासाठी आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि करिअरच्या संधींचा पाठपुरावा करण्यास प्रोत्साहित करेल. ही शिष्यवृत्ती स्टर्लिंग आणि विल्सन सोलर लिमिटेड कर्मचारी आणि त्यांच्या मुलांसाठी लागू होणार नाही.

◆ पात्र अभ्यासक्रम:-

खाली नमूद केलेल्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत

अभ्यासक्रमाचे नाव/ स्तर

– कोणताही आयटीआय अभ्यासक्रम

– कोणताही पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

– कोणताही पदवी अभ्यासक्रम

– आयटीआय

– डिप्लोमा

– इयत्ता पहिली ते बारावी

◆ पात्रता निकष:-

वर नमूद केलेल्या कोणत्याही अभ्यासक्रमात शिकणारे आणि गेल्या शैक्षणिक वर्षात (2021-2022) किमान 35% गुण मिळवलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

◆ आवश्यक कागदपत्रे:-

1) अर्जदाराचा फोटो

२) ओळखीचा पुरावा

3) पत्त्याचा पुरावा

4) कौटुंबिक उत्पन्नाचा पुरावा

5) विद्यार्थी बँक पासबुक

६) आजपर्यंतची सर्व मार्कशीट

7) चालू वर्षाच्या फीच्या पावत्या

8) संस्थेचे प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र

9) मागील शैक्षणिक वर्षाची मार्कशीट

◆ अधिक माहितीसाठी लिंक:-

https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-

https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ संपर्क तपशील:-

पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.

दूरध्वनी – 022 4090 4484 फॅक्स – 022 2491 5217

ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

संपर्क व्यक्ती- श्री. जोबीराज कुल्ली