★ सक्षम डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट शिष्यवृत्ती ★

suksham-dun-and-bradstreet-scholarship-marathi

◆ अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक :- २८ फेब्रुवारी २०२१
◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- १०,००० (दहा हजार रुपये)

◆ पात्रता :-
१) बी.बी.ए/बी.कॉम/बी.एससीच्या पहिल्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षाचे विद्यार्थी ज्यांनी इयत्ता १०वीत किमान ५०%, १२वीत ५०% गुण मिळवले आहेत.
२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थिनींचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

◆ आवश्यक कागदपत्रे :-
१) अर्जदाराचा फोटो
२) ओळखीचा पुरावा
३) पत्त्याचा पुरावा
४) उत्पनाचे प्रमाणपत्र
५) दहावी, बारावी आणि पदवीचे गुणपत्रक
६) जर विद्यार्थिनी द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत असेल तर प्रथम वर्षाचे गुणपत्रक आवश्यक आहे.
७) प्रवेशपत्रिका (ॲडमिशन लेटर)
८) सध्या विद्यार्थिनी ज्या कॉलेज मध्ये शिक्षण घेत आहेत तेथील फी रिसीप्ट (पावती) /ट्युशन आणि नॉन ट्युशन फी (पावती)
९) विद्यार्थिनींचे बँकेचे पासबुक

◆ संपर्काचा तपशील
पत्ता :- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०००१३

दूरध्वनी :- (०२२) ४०९० ४४८४
फॅक्स :- (०२२) २४९१ ५२१७

ईमेल – vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाईट :- https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

Spread Scholarship Information

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!