★ शिंडलर ईग्नायटिंग माइंड्स शिष्यवृत्ती बी.ई. / बी.टेक अभ्यासक्रमांसाठी ★

◆ शेवटची तारीख: – ३०/०९/२०२१

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – ७५०००( पंचाहत्तर हजार रुपये )

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-
शिंडलर इंडिया ही जगातील अग्रगण्य सरकते जिने, उद्वाहक निर्मात्या कंपन्यांपैकी एक आहे. शिंडलर तर्फे ‘शिंडलर इंगनाटिंग माइन्ड्स शिष्यवृत्ती’ हा उपक्रम राबवण्यात येतो. याद्वारे शिंडलर गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी सहाय्य करते ज्याच्या मदतीने हे विद्यार्थी त्यांचे भविष्य उज्वल करू शकतील.

◆ पात्रता निकष: –
१) दहावीमध्ये किमान ७०%, इयत्ता १२ मध्ये किमान ७०% किंवा डिप्लोमा मध्ये किमान ६०% गुण प्राप्त केलेले बी.ई. / बी.टेक कोर्सच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र आहेत.
२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ३०००००( तीन लाख) रुपयांपेक्षा कमी आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे.
३) कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे (सीओईपी) आणि वीरमाता जिजाबाई इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीजेटीआय) या कॉलेज मध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी फक्त या शिष्यवृत्ती करिता अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

◆ पात्र अभ्यासक्रम:-
-बी ई / बी टेक
-बॅचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग
-बॅचलर ऑफ सिव्हील इंजीनियरिंग

◆ आवश्यक कागदपत्रे: –
१. ओळखीचा पुरावा
२. पत्त्याचा पुरावा
३. १० वी, १२ वी किंवा डिप्लोमा मार्कशीट
४. महाविद्यालयीन फी पावती
५. मागील शैक्षणिक वर्षाची मार्कशीट (प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी वगळता)
६. विद्यार्थी बँक पासबुक
७. बोनफाईड प्रमाणपत्र
८. मिळकत प्रमाणपत्र / उत्पन्नाचा दाखला

◆ संपर्क तपशील: –
पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क व्यक्ती- पियूष गंगवार

◆ वेबसाइट: – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

◆ अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/112/392_10.html

Spread Scholarship Information

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!