★ सक्षम डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट शिष्यवृत्ती एल.एल.बी. कोर्सकरिता ★

saksham dun scholarship for LLB course marathi

◆ अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक :- २८ फेब्रुवारी २०२१

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- २५,००० (पंचवीस हजार रुपये)

◆ पात्रता:-
१) एल. एल.बी. कोर्सच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थीनी ज्यांनी इयत्ता १०वीत किमान ५०%, १२वी किंवा डिप्लोमामध्ये कमीतकमी ५०% गुण मिळवले आहेत. अशा विद्यार्थीनी या शिष्यवृत्तीकरिता अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थिनींचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
३) सदर शिष्यवृत्ती केवळ मुली विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे


◆ आवश्यक कागदपत्रे :-
१) अर्जदाराचा फोटो
२) ओळखीचा पुरावा
३) पत्त्याचा पुरावा
४) उत्पनाचे प्रमाणपत्र
५) दहावी, बारावी, डिप्लोमा मार्कशीट
६) जर विद्यार्थिनी द्वितीय, तृतीय,चतुर्थ वर्षात शिक्षण घेत असेल तर मागील वर्षाचे गुणपत्रक आवश्यक आहे.
७) ॲडमिशन कन्फर्मेशन लेटर.
८) सध्या विद्यार्थिनी ज्या कॉलेज मध्ये शिक्षण घेत आहेत तेथील फी रिसीप्ट (पावती) /ट्युशन आणि नॉन ट्युशन फी (पावती)
९) विद्यार्थिनींचे बँकेचे पासबुक

◆ संपर्काचा तपशील
पत्ता :- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०००१३

दूरध्वनी :- (०२२) ४०९० ४४८४
फॅक्स :- (०२२) २४९१ ५२१७

ईमेल – vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क व्यक्ती- कुलभूषण

◆ वेबसाईट :- https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *