सकाळ इंडिया फाउंडेशन व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्ज शिष्यवृत्ती

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:- ₹ 1,00,000/- ( एक लाख रुपये  )

◆ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख:- १५ जून २०२२

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-

विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्यासाठी मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून, सकाळ इंडिया फाऊंडेशनकडून  अखिल भारतीय आधारावर विद्यार्थ्यांना जात, पंथ, भाषा, धर्म आणि प्रदेश याची पर्वा न करता  शिष्यवृत्तीकरिता निवडले जाते  आणि त्यांना बिनव्याजी कर्ज शिष्यवृत्ती देऊ केली जाते.भारतात पीएच.डी. करण्याकरिता त्याचबरोबर परदेशात मास्टर्सचे / पदव्युत्तर  पदवीचे शिक्षण घेण्याकरिता व्याजमुक्त कर्ज शिष्यवृत्तीची फॉऊंडेशन कडून दिली जाते व्याजमुक्त कर्ज शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याची शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि भविष्यातील कमाईच्या क्षमतेवर आधारित दिली जाते.

◆ पात्र अभ्यासक्रम:-

परदेशातील विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर/पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम

भारतीय विद्यापीठांमध्ये पीएचडी पदवी

◆ पात्रता निकष:-

1) सकाळ इंडिया फाउंडेशनच्या व्याजमुक्त कर्ज शिष्यवृत्तीकरिता अर्ज करणारा विद्यार्थी हा भारताचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

२) शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने  भारतातील मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये (पीएचडीकरिता ) किंवा परदेशात (पदव्युत्तर शिक्षणाकरिता) प्रमाणित घेतला  असणे आवश्यक आहे.

३) परदेशी  विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर/पदव्युत्तर पदवी किंवा भारतीय विद्यापीठांमध्ये पीएचडी करू इच्छिणारे कोणतेही भारतीय विद्यार्थी सकाळ इंडिया फाऊंडेशनच्या  व्याजमुक्त कर्ज शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

◆ आवश्यक कागदपत्रे:-

1) 10वी/12वीच्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकांची प्रत आणि लेटेस्ट शैक्षणिक मार्कशीट्स

२) प्रवेश पत्र

३) उत्पन्नाचा पुरावा

4) आयडी प्रूफ

५) विद्यार्थी आणि पालक/पालक यांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड.

6) अभ्यासक्रमाचा खर्च / अभ्यासाचा खर्च विवरण.

◆ टीप :- विद्यार्थ्यांनी कर्जाची रक्कम 2 वर्षांच्या आत फेडणे आवश्यक आहे.◆ अधिक माहितीसाठी लिंक:-

https://www.sakalindiafoundation.com/interest-free-education-loan-scholarship/

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-

https://www.sakalindiafoundation.com/scholarship/login.php

◆ संपर्क तपशील:-

सकाळ इंडिया फाउंडेशन

प्लॉट नंबर २७, नरवीर तानाजीवाडी, पीएमपी डेपोजवळ, साखर संकुल जवळ, शिवाजीनगर, पुणे ४११००५. संपर्क क्रं.: (०२०) २५६०२१०० (Ext १७४), ६६२६२१७४

Email Id: sakalindiafoundation@esakal.comContactus@sakalindiafoundation.org

वेबसाईट:- www.sakalindiafoundation.com