पूर्वांकरा लिमिटेड शिष्यवृत्ती पूर्णवेळ बी. इ. सिव्हिल कोर्स करणार्या विद्यार्थ्यांसाठी

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:- ₹ 50000.00 (₹ पन्नास हजार फक्त)

शेवटची तारीख:- ३१/०१/२०२२

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:
ज्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही आणि कौटुंबिक आर्थिक स्थितीमुळे शिक्षण सोडण्याचा धोका आहे अशा विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी पूर्वंकरा शिष्यवृत्ती कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. शिष्यवृत्तीचा उद्देश विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम न होता आर्थिक अडचणींवर मात करणे हा आहे.

◆ पात्रता निकष:-
1) PVPIT आणि COEP COOLEGE PUNE मधील जे विद्यार्थी पूर्णवेळ बी. ए. सिव्हिल कोर्स करत आहेत आणि इयत्ता १०वी, १२वी, डिप्लोमा आणि मागील वर्षाच्या परीक्षेत किमान ६०% गुण मिळवणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2) शिष्यवृत्ती फक्त विद्यार्थ्यासाठी उपलब्ध आहे ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ५००००० पेक्षा कमी आहे

◆ पात्र महाविद्यालये :-
1) PVPIT पुणे
२) कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग पुणे

◆ पात्र अभ्यासक्रम :-
अभ्यासक्रम स्तर: बी. ए. सिव्हिल (बॅचलर ऑफ इंजिनीअरिंग -सिव्हिल)

◆ आवश्यक कागदपत्रे:-
1) अर्जदाराचा फोटो
२) ओळखीचा पुरावा
3) पत्त्याचा पुरावा
4) उत्पन्नाचे पी छप्पर
५) स्टुडंट बँक पासबुक/किऑस्क
6) १०वी आणि १२वी मार्कशीट
7) चालू वर्षाच्या फीच्या पावत्या
8) संस्थेचे प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र
9) नवीनतम कॉलेज मार्कशीट (प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी वगळता)
10) अधिवास प्रमाणपत्र

◆ अधिक माहितीसाठी :-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/245/483_2.html

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क व्यक्ती- पियुष गंगवार

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *