एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती बी. एड कोर्सकरिता

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- ३१/१/२०२३

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :– २०,००० (वीस हजार रुपये)

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल :-
ही शिष्यवृत्ती HG INFRA ENGINEERING LIMITED कंपनी द्वारे कोणत्याही बी. एड अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते.

◆ पात्रता :-
१) बी. एड अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असणारे त्याचबरोबर दहावी, बारावी आणि पदवीला किमान ५०℅ गुण प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यास पात्र असतील.
२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ५००००० (पाच लाखांपेक्षा) जास्त नसावे.

◆ आवश्यक कागदपत्रे :-
१) ओळखपत्र
२) पत्त्याचा पुरावा
३) दहावी, बारावी आणि पदवीचे गुणपत्रक
४) द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी मागील वर्षाचे गुणपत्रक देणे अनिवार्य आहे.
५) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र / सॅलरी सर्टिफिकेट / आयटीआर
६) विद्यार्थ्याचे बँक पासबुक
७) बोनाफाईड सर्टिफिकेट
८) चालू शैक्षणिक वर्षाची कॉलेजची फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर – ट्युशन फी/ नॉन ट्युशन फी

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक :-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/204/897_7.html

◆ टीप:-
1) शिष्यवृत्तीसाठी राजस्थानमधील रहिवासी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
२) शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थिनींना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

◆ संपर्काचा तपशील :-
पत्ता :- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई ( ४०००१३).
दूरध्वनी क्रमांक :- (०२२) ४०९०४४८४
फॅक्स :- (०२२) २४९१ ५२१७
इमेल :- vidyasaarathi@nsdl.co.in

वेबसाईट :- https://www.vidyasaarathi.co.in/