भारती सिमेंट शिष्यवृत्ती
एम.टेक कोर्स

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-
भारती सिमेंट शिष्यवृत्ती ही भारती सिमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे प्रदान केलेली शिष्यवृत्ती आहे. M.Tech अभ्यासक्रमात शिकणारे विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात. शिष्यवृत्तीसाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना एमटेक अभ्यासक्रमाच्या अभ्यासासाठी 40000 रुपये शिष्यवृत्ती मिळेल.

शिष्यवृत्तीची रक्कम:- ₹ 40,000

◆ शेवटची तारीख:– 29/10/2022

◆ पात्रता निकष:-
1) M.Tech अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे आणि SSC, HSC आणि पदवीमध्ये किमान 50% आणि त्याहून अधिक सुरक्षित असलेले विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्ती अर्जासाठी पात्र आहेत.
2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.
3) संपूर्ण भारतातील विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.
4) एमटेक अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

◆ पात्र अभ्यासक्रम :- एम.टेक कोर्स

◆ आवश्यक कागदपत्र:-
1) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
3) 10वी, 12वी आणि ग्रॅज्युएशन मार्कशीट्स
4) द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी- मागील शैक्षणिक वर्षाची मार्कशीट
5) उत्पन्नाचा दाखला
6) विद्यार्थी बँक पासबुक
7) प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र
8) चालू वर्षाच्या कॉलेज फीची पावती/फी संरचना – ट्यूशन आणि नॉन ट्यूशन
9) अर्जदाराचा फोटो

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी :-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/289/761_12.html

◆ टीप:-
शिष्यवृत्तीसाठी वायएसआर कडप्पा जिल्हा आंध्र प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
संपर्क व्यक्ती – पियुष गंगवार
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

वेबसाइट:- https://www.vidyasaarathi.co.in