भारती सिमेंट शिष्यवृत्ती
पदवी अभ्यासक्रमांसाठी

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-
भारती सिमेंट शिष्यवृत्ती ही भारती सिमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे प्रदान केलेली शिष्यवृत्ती आहे. अंडर-ग्रॅज्युएशन अभ्यासक्रमात शिकणारे विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

◆ शेवटची तारीख :- 29/10/2022

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :-₹ 20000

◆ पात्रता निकष:-
1) खाली नमूद केलेल्या अंडर-ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी, ज्यांनी 12वी आणि 10वीच्या परीक्षेत किमान 50% मिळवले आहेत ते भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.
3) संपूर्ण भारतातील विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

◆ पात्र अभ्यासक्रम :- कोणतेही अंडर-ग्रॅज्युएशन अभ्यासक्रम

◆ आवश्यक कागदपत्र:-
1) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
3) 10वी, 12वी मार्कशीट्स
4) द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील वर्षाची शैक्षणिक मार्कशीट
5) उत्पन्नाचा दाखला
6) विद्यार्थी बँक पासबुक
7) प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र
8) चालू वर्षाच्या कॉलेज फीची पावती/फी संरचना – ट्यूशन आणि नॉन ट्यूशन
9) अर्जदाराचा फोटो

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी :-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/289/758_11.html

◆ टीप:-
शिष्यवृत्तीसाठी वायएसआर कडप्पा जिल्हा आंध्र प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
संपर्क व्यक्ती – पियुष गंगवार
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाइट:- https://www.vidyasaarathi.co.in