★ एनएसडीएल इ-गव्हर्नन्स शिष्यवृत्ती आयटीआय अभ्यासक्रमासाठी (२०२०-२१) ★

NSDL for ITI Courses marathi

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- ०७/०२/२०२१

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ७५००/- रुपये (सात हजार पाचशे रुपये)

◆ पात्रता :-
१) आयटीआय अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी व दहावीत किमान ३५% गुण प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.
२) या शिष्यवृत्तीस अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

◆ आवश्यक कागदपत्रे :-
१) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
३) १० वीचे मार्कशीट
४) द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील शैक्षणिक वर्षांची मार्कशीट
५) उत्पन्नाचा दाखला
६) विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक
७) ॲडमिशन कन्फर्मेशन लेटर
८) चालू वर्षाची महाविद्यालयीन फी पावती / फी स्ट्रक्चर – (ट्युशन व नॉन-ट्यूशन)

◆ संपर्क तपशील: –
१) पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परेल, मुंबई – 400 013.

२) दूरध्वनी – (022) 4090 4484

३) फॅक्स – (022) 2491 5217
संपर्क :- आशिष गुप्ता

ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाइट: –https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *