स्वच्छता सारथी फेलोशिप

फेलोशिप रक्कम:-
१) वर्ग अ मध्ये दरमहा रु. ५०० एक वर्षाच्या कालावधीसाठी

२) वर्ग ब मध्ये दरमहा रु. १००० एक वर्षाच्या कालावधीसाठी

३) वर्ग क मध्ये दरमहा रु. १००० एक वर्षाच्या कालावधीसाठी

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – १९ मार्च २०२१

निकालाची तारीख: – १५ एप्रिल २०२१

फेलोशिप बद्दल:-

“वेस्ट टू वेल्थ” मिशन अंतर्गत भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाने कचरा व्यवस्थापनाच्या शास्त्रशुद्ध आणि शाश्वत कार्यात हातभार लावणाऱ्या विद्यार्थी, समाजसेवक / बचतगट आणि महानगरपालिका / स्वच्छता कामगारांना “स्वच्छ सारथी फेलोशिप” पुरस्कारा देण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत.
कचरा व्यवस्थापन / जागरूकता मोहीम / कचरा सर्वेक्षण इत्यादी सामाजिक कार्यात योगदान देणाऱ्या तसेच आपल्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांनी होणारा कचरा कमी करत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या तरुणांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सदर फेलोशिपसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

पात्रता निकष:-
१) कचरा व्यवस्थापन कामात गुंतलेले ९वी ते १२वी इयतेचे शालेय विद्यार्थी श्रेणी-अ अंतर्गत येतील.

2) कचरा व्यवस्थापन कामात गुंतलेले महाविद्यालयीन/ कनिष्ठ महाविद्यालयीन/ युजी, पीजी, आणि संशोधन करणारे विद्यार्थी श्रेणी-ब अंतर्गत येतील.

3) संस्थेसोबत कार्य करणारे, स्वयं मदत संघटना (SHग), महापालिका, स्वच्छता कर्मचारी आपल्या नोकरिव्यतिरिक्त कचरा व्यवस्थापनाच्या कार्यात आपले योगदान देणारे श्रेणी-क अंतर्गत येतील.

निवड निकष: –
१) अर्जदारांनी केलेल्या कामाची प्रासंगिकता

२) त्यांच्या कार्यात राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपाय

३) हाती घेतलेल्या उपक्रमांच्या प्रतिकृतीची व्यावहारिकता

४) समवयस्क / समुदायांचा सहभाग.

५) वर्षभरासाठी प्रस्तावित कृती योजना

६) अपेक्षित निकाल आणि परिणाम

पुरस्कार:-
१) अ वर्गातील स्वच्छता सारथींना दरमहा रु. ५००/- एक वर्षाच्या कालावधीसाठी.

२) ब वर्गातील स्वच्छता सारथींना दरमहा रु. १०००/- एक वर्षाच्या कालावधीसाठी.

३) क वर्गातील स्वच्छता सारथींना दरमहा रु. १०००/- एक वर्षाच्या कालावधीसाठी.

४) प्रत्येक वर्गातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यास त्या महिन्याचा स्वच्छता सारथी म्हणून घोषित केले जाईल

५) वर्षाच्या अखेरीस १० सर्वोत्कृष्ट नाविन्यपूर्ण प्रकल्प / पुढाकार / डेमो मॉडेल / अहवाल कार्यक्रमांतर्गत ‘मान्यता प्राप्त’ केले जातील.

संपर्क:-
इमेल:- sbub@investindia.org.in
वेबसाईट:- https://www.psa.gov.in/mission/waste-wealth/38

अर्ज करण्यासाठी दुवा: –
https://www.wastetowealth.gov.in/fellowship-form

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *