अँस्ट्रल फाऊंडेशन शिष्यवृत्ती BE, BTech कोर्सकरिता

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – २८ फेब्रुवारी २०२१

शिष्यवृत्तीची रक्कम: – ४०,०००/- (चाळीस हजार रुपये)

पात्रता निकष:
१) ज्या विद्यार्थ्यांनी दहावी आणि बारावी किंवा डिप्लोमामध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केले आहेत आणि BE किंवा BTech अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात प्रवेश घेतला आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.
२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ३,००,०००/- पेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यास ही शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे.


आवश्यक कागदपत्रे : –
१) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
३) 10 वी, 12 वी / ,डिप्लोमा मार्कशीट
४) द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील शैक्षणिक वर्षांची मार्कशीट
५) उत्पन्नाचा दाखला
६) विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक
७) ॲडमिशन कन्फर्मेशन लेटर
८) चालू वर्षाची महाविद्यालयीन फी पावती / फी स्ट्रक्चर.

संपर्क तपशील: –
१) पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३.

२) दूरध्वनी – (०२२) ४०९०४४८४

३) फॅक्स – (०२२) २४९१५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

वेबसाइट: – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

◆ टीप: – ढोलका, कलोल, अहमदाबाद आणि गांधीनगर येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

शिष्यवृत्तीची रक्कम: – ४०,०००/- (चाळीस हजार रुपये)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *