अँँस्ट्रल फाऊंडेशन शिष्यवृत्ती डिप्लोमा अभ्यासक्रमांकरिता (२०२०-२१)

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- २८/२/२०२१

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- २०,००० रुपये (वीस हजार रुपये)

◆ पात्रता :-
१) डिप्लोमा अभ्यासक्रमाच्या कुठल्याही वर्षात शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी व दहावीत किमान ५०% गुण प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.
२) या शिष्यवृत्तीस अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा (५,००,०००)
जास्त नसावे.

◆ आवश्यक कागदपत्र:-
१) ओळखपत्र
२) पत्त्याचा पुरावा
३) दहावीची मार्कशीट
४) द्वितीय तसेच तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी मागील वर्षाच्या मार्कशीट जोडणे आवश्यक आहे
५) उत्पन्नाचा दाखला
६) विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक
७) बोनाफाईड सर्टिफिकेट/ॲडमिशन कन्फर्मेशन लेटर
८) चालू शैक्षणिक वर्षाची कॉलेजची फी रिसिप्ट

◆ संपर्काचा तपशील :-
पत्ता :- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई ( ४०००१३).
दूरध्वनी क्रमांक :- (०२२) ४०९०४४८४
फॅक्स :- (०२२) २४९१ ५२१७
इमेल :- vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाईट :- https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index

◆ टीप: – ढोलका, कलोल, अहमदाबाद आणि गांधीनगर येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *