YCPL vivo For Education Scholarship

YCPL vivo For Education Scholarship For Class 12th

◆ Scholarship Amount :- 5000 ◆ Last Date:- 29 January 2023 ◆ About Scholarship:-This Scholarship is provided by YINGJIA COMMUNICATION PVT LTD, to students studying in 12th standard. Scholarship is provided meritorious students coming from underprivileged sections of the society. ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in 12th Standard who secured a minimum of 60% in …

YCPL vivo For Education Scholarship For Class 12th Read More »

YCPL vivo For Education Scholarship For Class 11th

◆ Scholarship Amount :- 5000 ◆ Last Date:- 29 January 2023 ◆ About Scholarship:-This Scholarship is provided by YINGJIA COMMUNICATION PVT LTD, to students studying in 11th standard. Scholarship is provided meritorious students coming from underprivileged sections of the society. ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in 11th Standard who secured a minimum of 60% in …

YCPL vivo For Education Scholarship For Class 11th Read More »

YCPL vivo For Education Scholarship For Class 12th

◆ Last Date:- 29 January 2023 ◆ About Scholarship:-This Scholarship is provided by YINGJIA COMMUNICATION PVT LTD, to students studying in 12th standard. Scholarship is provided meritorious students coming from underprivileged sections of the society. ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in 12th Standard who secured a minimum of 60% in Class 10 are eligible for …

YCPL vivo For Education Scholarship For Class 12th Read More »

YCPL vivo For Education Scholarship
For Class 9th

◆ Scholarship Amount / Benifits:– 5000 ◆ Last Date:- 29 January 2023 ◆ About Scholarship:-This Scholarship is provided by YINGJIA COMMUNICATION PVT LTD, to students studying in 9th standard. Scholarship is provided meritorious students coming from underprivileged sections of the society. ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in 9th Standard who secured a minimum of 60% …

YCPL vivo For Education Scholarship
For Class 9th
Read More »

YCPL वीवो शैक्षणिक शिष्यवृत्ती इयत्ता 9वी साठी

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:– 5000 ◆ शेवटची तारीख:– २९ जानेवारी २०२३ ◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-ही शिष्यवृत्ती ईंगीया कोम्मुनिकेशन पिविटी एलटीडी द्वारे नववी इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते. वंचित समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. ◆ पात्रता निकष:-1) इयत्ता आठवी मध्ये किमान ६०% गुण मिळवलेले नववी मध्ये शिकणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 500000 पेक्षा कमी …

YCPL वीवो शैक्षणिक शिष्यवृत्ती इयत्ता 9वी साठी Read More »