NSDL Scholarship

NSDL for ITI Courses marathi

★ एनएसडीएल इ-गव्हर्नन्स शिष्यवृत्ती आयटीआय अभ्यासक्रमासाठी (२०२०-२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- ०७/०२/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ७५००/- रुपये (सात हजार पाचशे रुपये) ◆ पात्रता :-१) आयटीआय अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी व दहावीत किमान ३५% गुण प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीस अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. ◆ आवश्यक कागदपत्रे …

★ एनएसडीएल इ-गव्हर्नन्स शिष्यवृत्ती आयटीआय अभ्यासक्रमासाठी (२०२०-२१) ★ Read More »

NSDL for ITI Courses

★ NSDL e-Gov Scholarship For ITI Courses (2020-2021) ★

◆ Last Date :- 07/02/2021 ◆Scholarships Amount :-₹ 7500 ( ₹ Seven Thousand Five Hundred Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of ITI Course who secured a Minimum of 35% in Class 10 are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000. ◆ Document …

★ NSDL e-Gov Scholarship For ITI Courses (2020-2021) ★ Read More »