hg marathi scholar

★ एचजी इन्फ्रा अभियांत्रिकी मर्यादित शिष्यवृत्ती ★

◆ अंतिम तारीख: – 31/01/2021 ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – १०,०००/- (दहा हजार रुपये) ◆ पात्रता निकष: –१) दहावीमध्ये किमान ५०%, बारावीमध्ये किमान ५०% प्राप्त केलेले कोणत्याही पदवी अभ्यासक्रमाच्या वर्षामध्ये शिकणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र आहेत.२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ५,००,०००/- पेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे. ◆ कोर्स तपशील: – वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि नर्सिंगचे […]

★ एचजी इन्फ्रा अभियांत्रिकी मर्यादित शिष्यवृत्ती ★ Read More »