WE ज्ञान शिष्यवृत्ती

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम / फायदे :-● B.Sc. / B.Tech./ B.Pharm अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या मुलींसाठी – 3 महिन्यांसाठी 10,000 प्रति महिना शिष्यवृत्ती● M.Sc / एम.टेक. / M.Pharm च्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी. – 6 महिन्यांसाठी 15,000 प्रति महिना शिष्यवृत्ती● सुरुवातीच्या टप्प्यातील मुली उद्योजकांसाठी पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी B.Sc. / B.Tech. / B.Pharm किंवा M.Sc./ M.Tech. […]

WE ज्ञान शिष्यवृत्ती Read More »