स्पिरिट फेलोशिप कार्यक्रम

◆ फेलोशिप बद्दल: – मानसिक आरोग्य सुधारणे, त्याचे मूल्यांकन करणे जागेत याबद्दल अधिक जाणून घेण्यात स्वारस्य असल्यास, ही फेलोशिपसाठी अर्ज करावा.

◆ अंतिम मुदत: – ६ जुलै २०२१

टीप: –
१) मानसिक आरोग्य सेवेतील नवकल्पना मोठ्या प्रमाणात का अपयशी ठरल्या?
२) आपण एखाद्या प्रोग्रामची अंमलबजावणीची आखणी कशी तयार करता?

◆ अर्ज कसा करावा:
bit.ly/SPIRITFellowship

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *