रेडिंग्टन शिष्यवृत्ती
व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांसाठी

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-
रेडिंग्टन शिष्यवृत्ती रेडिंग्टन फाउंडेशनद्वारे प्रदान केली जाते. ही शिष्यवृत्ती सध्या कोणत्याही व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते.

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:- ₹१,००,०००

◆ शेवटची तारीख:- १५/१०/२०२२

◆ पात्रता निकष:-
1) पूर्णवेळ व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रम घेत असलेले आणि HSC, SSC मध्ये किमान 75% आणि त्याहून अधिक गुण मिळवणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
२) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी रेडिंग्टन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.
3) संपूर्ण भारतातील कोणताही विद्यार्थी रेडिंग्टन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतो.

◆ पात्र अभ्यासक्रम :-
अभ्यासक्रम स्तर: व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रम
1) C.A. – सनदी लेखापाल
2) C.S. – कंपनी सचिव
३) CMA –

◆ रेडिंग्टन शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-
1) अर्जदाराचा फोटो
२) ओळखीचा पुरावा
3) पत्त्याचा पुरावा
4) उत्पन्नाचा पुरावा
५) स्टुडंट बँक पासबुक/किओस्क
6) मागील शैक्षणिक गुणपत्रिका
7) चालू वर्षाची फी संरचना / फी पावती
8) पॅन कार्ड – पर्यायी दस्तऐवज

◆ रेडिंग्टन शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/262/779_3.html

◆ रेडिंग्टन शिष्यवृत्तीच्या ऑनलाइन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
संपर्क व्यक्ती- राजदीप मुखर्जी
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in