पुर्वांकरा लिमिटेड स्कॉलरशिप

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:–
₹५०,००० (फक्त पन्नास हजार)

◆ शेवटची तारीख:– १५ जानेवारी २०२३

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-
सिव्हिल इंजिनीअरिंगमधील बॅचलर ऑफ इंजिनीअरिंग कोर्स करणाऱ्या विद्यार्थ्याला पुर्वांकरा शिष्यवृत्ती दिली जाते. उच्च शिक्षणाचा खर्च परवडत नसलेल्या आणि कौटुंबिक आर्थिक स्थितीमुळे शिक्षण सोडण्याचा धोका असलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी पुर्वांकरा शिष्यवृत्तीची रचना केली गेली आहे. पुरवांकरा शिष्यवृत्तीचा उद्देश विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम न होता आर्थिक अडचणींवर मात करणे हा आहे.

◆ पात्रता निकष:-
1) बी.इ सिव्हिल कोर्सच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारा आणि इयत्ता दहावी बारावी आणि मागील वर्षाच्या परीक्षेत किमान 60% गुण मिळवणारा विद्यार्थी पूरवंकरा शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ५०,००० पेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी पुर्वांकरा शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत

◆ टीप:-
पुर्वांकरा शिष्यवृत्तीसाठी कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, गिंडी आणि पीव्हीपीआयटी कॉलेज, पुणे येथील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

◆ पात्र अभ्यासक्रम:-
बॅचलर ऑफ इंजिनीअरिंग – सिव्हिल

◆ आवश्यक कागदपत्रे:-
1) अर्जदाराचा फोटो
२) ओळखीचा पुरावा
3) पत्त्याचा पुरावा
4) उत्पन्नाचा पुरावा
5) विद्यार्थी बँक पासबुक
6) दहावी आणि बारावी मार्कशीट
7) चालू वर्षाच्या फीच्या पावत्या
8) संस्थेचे प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र
9) नवीनतम कॉलेज मार्कशीट

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी:-
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गिंडी https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/245/912_5.html
पीव्हीपीआयटी कॉलेज, पुणे https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/245/911_5.html

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – ०२२४०९० ४४८४
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क व्यक्ती- पियुष गंगवार

If You Have any Query About Scholaships ask on our Social Media Channels.

To Stay Updated About Scholarship info Visit our Social Media Channels.