प्रतिभा शिष्यवृत्ती
B.E/B.Tech अभ्यासक्रमांसाठी

शिष्यवृत्तीची रक्कम:- ₹ 65,000

शेवटची तारीख:- ३० नोव्हेंबर २०२२

पात्र अभ्यासक्रम:- B.E/B.Tech अभ्यासक्रम

पात्रता निकष:-
1) कोणत्याही B.E/B.Tech अभ्यासक्रमाच्या तृतीय वर्षात शिकणारे आणि 12वीत किमान 35% आणि डिप्लोमा परीक्षेत 40% गुण मिळवणारे विद्यार्थी प्रतिभा शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे :-
1) ओळखीचा पुरावा
2) प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र
3) पत्त्याचा पुरावा
4) विद्यार्थी बँक पासबुक
5) 10वी, 12वी मार्कशीट्स
6) मागील वर्षाच्या शैक्षणिक गुणपत्रिका
7) अर्जदाराचा फोटो
8) पर्यायी दस्तऐवज- पॅन क्रमांक/निवास प्रमाणपत्र
9) चालू वर्षाच्या फीच्या पावत्या

◆ टीप- प्रतिभा शिष्यवृत्तीसाठी फक्त महिला उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत

अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/308/807_4.html

ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क – राजेश मिश्रा