हेल्पवन शिष्यवृत्ती
इयत्ता 1 ली ते 10 वी साठी

शिष्यवृत्तीची रक्कम:– ₹१२,०००

शेवटची तारीख:– ३० नोव्हेंबर २०२२

पात्र अभ्यासक्रम:- इयत्ता पहिली ते दहावी

◆ पात्रता निकष:-
१) पहिली ते दहावी पर्यंत शिकणारे विद्यार्थी हेल्पवन शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच हेल्पवन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

◆ आवश्यक कागदपत्रे:-
1) ओळखीचा पुरावा
२) प्रवेशाचा वर्तमान पुरावा – प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र
3) पत्त्याचा पुरावा
4) उत्पन्नाचा पुरावा
5) विद्यार्थी बँकेचे पासबुक / रद्द केलेला चेक
6) मागील शैक्षणिक मार्कशीट
7) पर्यायी दस्तऐवज- पॅन क्रमांक/निवास प्रमाणपत्र
8) चालू वर्षाच्या फीच्या पावत्या
9) संकटाचा पुरावा – मृत्यू प्रमाणपत्र / वैद्यकीय अहवाल
10) अर्जदाराचा फोटो
11) इस्पितळात दाखल / मृत व्यक्तीशी संबंध असल्याचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र / रेशन कार्ड / शाळा प्रमाणपत्र)

◆ अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/308/809_3.html

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क – राजेश मिश्रा