ॲस्ट्रल फाउंडेशन शिष्यवृत्ती
बीएड अभ्यासक्रमासाठी

◆ शेवटची तारीख :- ३१ डिसेंबर २०२२

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :-₹ ३०००० (तीस हजार फक्त)

◆ पात्रता निकष:-
1) 10वी, 12वी आणि ग्रॅज्युएशनमध्ये किमान 50% मिळवलेले बीएड अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2) ज्या विद्यार्थ्याचे कौटुंबिक उत्पन्न ५००००० पेक्षा कमी आहे त्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

◆ आवश्यक कागदपत्र:-
1) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
3) 10वी, 12वी आणि ग्रॅज्युएशन मार्कशीट्स
४) द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील वर्षाची शैक्षणिक मार्कशीट
5) उत्पन्न प्रमाणपत्र / आयटीआर / वेतन प्रमाणपत्र
6) विद्यार्थी बँक पासबुक
७) प्रवेश पत्र.
8) चालू वर्षाच्या कॉलेज फीची पावती / फी संरचना – ट्यूशन आणि नॉन ट्यूशन
9) बोनाफाईड प्रमाणपत्र

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी :-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/207/874_2.html

◆ टीप:-
होसूर तालुका आणि कृष्णगिरी जिल्हा (तामिळनाडू) येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क व्यक्ती- नुरपाल दाभी

If You Have any Query About Scholaships ask on our Social Media Channels.

To Stay Updated About Scholarship info Visit our Social Media Channels.