ITI course Scholarship

HG Infra Scholarship (ITI Courses) marathi

★एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती आयटीआय कोर्ससाठी★

◆अंतिम तारीख: ३१ जानेवारी २०२१ ◆शिष्यवृत्ती रक्कम:- १०,०००/- (दहा हजार रुपये फक्त) ◆पात्रता निकष:-१) आयटीआय शिक्षण घेणारा कोणताही विद्यार्थी ज्याने इयत्ता १०वि मध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केलेले आहेत.२) कौटुंबिक उत्पन्न ५,००,०००/- कमी असणारे विद्यार्थी. ◆आवश्यक कागदपत्रे:-१) ओळखपत्र२) पत्त्याचा पुरावा३) १०वीची गुणपत्रिका४) द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम वर्षाचे गुणपत्रक .५) उत्पन्नाचा दाखला६) विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक७) प्रवेश […]

★एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती आयटीआय कोर्ससाठी★ Read More »

HG Infra Scholarship (ITI Courses)

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For ITI Courses (2020-2021) ★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount :-₹ 10000 ( ₹ Ten Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of ITI Course who secured a minimum of 50% in Class 10 are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000. ◆ Document required:-1)Proof of

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For ITI Courses (2020-2021) ★ Read More »