एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती
अंडरग्रॅज्युएशन अभ्यासक्रमांसाठी

◆ शेवटची तारीख :- ३१ जानेवारी २०२३ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :-₹10,000(दहा हजार फक्त) ◆ पात्रता निकष :-1) पदवी अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी ज्यांनी 12 वी मध्ये किमान 60% मिळवले आहेत ते शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 500,000 पेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत. ◆ कागदपत्र आवश्यक :-1) ओळखीचा पुरावा3) पत्त्याचा पुरावा3) […]

एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती
अंडरग्रॅज्युएशन अभ्यासक्रमांसाठी
Read More »