प्रतिभा शिष्यवृत्ती
M.E/M.Tech अभ्यासक्रमांसाठी

शिष्यवृत्तीची रक्कम:– ₹ 1,25,000

शेवटची तारीख:- ३० नोव्हेंबर २०२२

पात्र अभ्यासक्रम:- M.E/M.Tech अभ्यासक्रम

पात्रता निकष:-
1) M.E/M.Tech अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे आणि पदवी परीक्षेत किमान 35% मिळवलेले विद्यार्थी प्रतिभा शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
२) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी प्रतिभा शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

आवश्यक कागदपत्रे :-
1) ओळखीचा पुरावा
2) प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र
3) पत्त्याचा पुरावा
4) विद्यार्थी बँक पासबुक
5) 10वी, 12वी / डिप्लोमा, अंडर-ग्रॅज्युएशन मार्कशीट्स
6) द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी, मागील वर्षाच्या शैक्षणिक गुणपत्रिका
7) अर्जदाराचा फोटो
8) पर्यायी दस्तऐवज- पॅन क्रमांक/निवास प्रमाणपत्र

टीप- प्रतिभा शिष्यवृत्तीसाठी फक्त महिला उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत

अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/308/808_3.html

ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क – राजेश मिश्रा