एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी

◆ शेवटची तारीख :– ३१ जानेवारी २०२३

◆शिष्यवृत्तीची रक्कम:-₹ ४०००० (चाळीस हजार फक्त)

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल :-
(एमबीबीएस, बीएमस , बीएचएमएस, बीयूएमएस) यांसारख्या कोणत्याही वैद्यकीय अभ्यासक्रमात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड कंपनीकडून ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

◆ पात्रता निकष:-
1) वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी ज्यांनी इयत्ता 12 मध्ये किमान 60% मिळवले आहेत ते शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ५००००० (पाच लाखां)पेक्षा जास्त नसावे.

◆ कोर्स बद्दल :-
खाली नमूद केलेल्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत
(एमबीबीएस, बीएमस , बीएचएमएस, बीयूएमएस)

◆ आवश्यक कागदपत्र:-
1) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
3) दहावी, बारावी गुणपत्रक
4) द्वितीय, तृतीय, चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील शैक्षणिक गुणवत्तापत्र
5) उत्पन्न प्रमाणपत्र / ITR / वेतन प्रमाणपत्र
6)विद्यार्थी बँक पासबुक
7) बोनाफाईड प्रमाणपत्र
8) चालू वर्षाच्या कॉलेज फीची रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर — ट्युशन फी/ नॉन ट्युशन फी

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक :-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/204/895_7.html

◆ टीप:-
1 शिष्यवृत्तीसाठी राजस्थानमधील रहिवासी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
2 शिष्यवृत्तीसाठी मुलींना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

वेबसाइट: – https://www.vidyasaarathi.co.in/