कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड शिष्यवृत्ती
एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी

◆ शेवटची तारीख :- ३१ जानेवारी २०२३

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :-₹ ५०००० (₹ पन्नास हजार फक्त)

◆ कॉनकॉर्ड बायोटेक शिष्यवृत्तीबद्दल:-
कॉनकॉर्ड बायोटेक शिष्यवृत्ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी दिली जाते. या शिष्यवृत्तीचा उद्देश त्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना आर्थिक मदत करणे आहे जेणेकरून विद्यार्थी एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील.

◆ पात्रता निकष:-
1) एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी ज्यांनी दहावी , बारावी इयत्तेत किमान 50% गुण मिळवले आहेत ते कॉन्कॉर्ड बायोटेक शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

◆ आवश्यक कागदपत्र:-
1) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
3) 10वी आणि 12वी
४) द्वितीय, तृतीय आणि चौथ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील शैक्षणिक मार्कशीट
5) उत्पन्न प्रमाणपत्र/ITR/फॉर्म 16/पगार प्रमाणपत्र
6) विद्यार्थी बँक पासबुक
7) प्रवेश निश्चिती पत्र
8) कॉलेज फीची पावती / फी संरचना – ट्यूशन आणि नॉन ट्यूशन
9) बोनाफाईड प्रमाणपत्र

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी (खालील लिंकवर क्लिक करा):-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/187/880_5.html

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क व्यक्ती- नूरपाल दाभी

◆ टीप:-
शिष्यवृत्तीसाठी गुजरातमधील ढोलका, अहमदाबाद आणि खेडा येथील रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

If You Have any Query About Scholaships ask on our Social Media Channels.

To Stay Updated About Scholarship info Visit our Social Media Channels.