भारती सिमेंट शिष्यवृत्ती
9वी, 10वी, 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल:-
भारती सिमेंट शिष्यवृत्ती ही भारती सिमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारे प्रदान केलेली शिष्यवृत्ती आहे. 9वी, 10वी, 11वी आणि 12वी मध्ये शिकणारे विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

◆ शेवटची तारीख :- 29/10/2022

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ₹ 10,000

◆ पात्रता निकष:-
1) 9वी/10वी/11वी किंवा 12वी इयत्तेत शिकणारे आणि मागील शैक्षणिक वर्षात किमान 50% मिळवलेले विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्ती अर्जासाठी पात्र आहेत.
2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.
3) संपूर्ण भारतातील विद्यार्थी भारती सिमेंट शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.

◆ आवश्यक कागदपत्र:-
1) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
3) मागील शैक्षणिक वर्षाच्या मार्कशीट्स
4) अर्जदाराचा फोटो
5) उत्पन्नाचा दाखला
6) विद्यार्थी बँक पासबुक
7) शाळा किंवा महाविद्यालयाकडून प्रवेश पत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र
8) चालू वर्षाच्या फीच्या पावत्या

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी :-
नववी इयत्तेसाठी- https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/289/764_9.html
दहावीसाठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/289/765_9.html
11वी साठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/289/766_7.html
12वी साठी – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/289/767_8.html

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ टीप:-
शिष्यवृत्तीसाठी वायएसआर कडप्पा जिल्हा आंध्र प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
संपर्क व्यक्ती – पियुष गंगवार
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

◆ वेबसाइट:- https://www.vidyasaarathi.co.in