एस्ट्रल फाउंडेशन शिष्यवृत्ती
अंडर ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी

◆ शेवटची तारीख :- ३१ डिसेंबर २०२२

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :-₹ 10000 (₹ दहा हजार फक्त)

◆ पात्रता निकष:-
1) पदवी अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी ज्यांनी 10वी आणि 12वी मध्ये किमान 50% मिळवले आहेत ते शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2) ज्या विद्यार्थ्याचे कौटुंबिक उत्पन्न 500000 पेक्षा कमी आहे त्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

◆ आवश्यक कागदपत्र:-
1) ओळखीचा पुरावा
2) पत्त्याचा पुरावा
3) 10वी, 12वी मार्कशीट्स
4) द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील वर्षाची शैक्षणिक मार्कशीट
5) उत्पन्न प्रमाणपत्र / ITR / वेतन प्रमाणपत्र
6)विद्यार्थी बँक पासबुक
7) प्रवेश पत्र
8) चालू वर्षाच्या कॉलेज फीची पावती / फी संरचना – ट्यूशन आणि नॉन ट्यूशन
9)बोनाफाईड प्रमाणपत्र

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क व्यक्ती- नूरपाल दाभी

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी :-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/207/873_2.html

◆ टीप:-
होसूर तालुका आणि कृष्णगिरी जिल्हा (तमिळनाडू) येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.